Skip to main content

Netværk

Space Management

Space Management

Netværket for Space Management, stiller skarpt på arealudnyttelse og hvordan vi, i en tid med fokus på bæredygtighed, kan optimere, måle og anvende vores bygninger og arealer bedre end vi gør i dag. Der opstår hele tiden nye måder at arbejde på og deleøkonomi med andre, og det stiller i høj grad krav til Space Manageren om at gøre bygningsmassen og indretningen fleksibel og delbar med andre. Space Manageren kan her gøre en verden til forskel, da bygningsmassen er en af de største CO2 syndere og samtidig kan understøtte højere produktivitet i organisationen.

Formål

Netværkets formål er at afsøge mulighederne for at udnytte de eksisterende kvadratmeter bedre, optimere på bygningsmassen og skabe arbejdspladser tættere på medarbejdernes hjem. Deltagerne i netværket vil gennem videndeling og sparring udveksle erfaringer om de udfordringer men også om de muligheder der er, når bygningsmassen skal optimeres eller flere målgrupper og brugere skal anvende de samme arealer.

Hvem deltager

Netværket henvender sig til private, kommunale og regionale organisationer, der er interesseret i bedre udnyttelse af nuværende kvadratmeter og optimering af bygningsmassen og som ønsker at dyrke mulighederne indenfor Space Management yderligere. Netværket henvender sig både til dig der allerede er i gang og dig der ønsker at blive klogere på hvad potentialet for Space Management er.

Deltagelse

Netværkets deltagere er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Her får du inspiration fra ligeværdige, der sidder i samme situation som dig og oplever samme udfordringer i hverdagen som dig. Du får yderligere faglig indsigt i nogle af de trends der rykker indenfor dit felt – og du får mulighed for at komme hjem med ny viden og inspiration til nye initiativer du kan sætte i gang.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om relevante emner som fx indhentning af data og analyse, strategisk planlægning af Space Management, inspiration til businesscases og gennemførelse, gode eksempler på hvor deleøkonomi har været en succes, hvordan vi udnytter vores bygningsmasse optimalt, hvilke opmærksomhedspunkter og udfordringer støder man på, interessenthåndtering/kulturændring, hvad kræver det helt lavpraktisk at optimere arealer etc.
  • Udvide din faglige horisont indenfor Space Management
  • Få etableret et netværk du kan trække på mellem møderne
  • Få inspiration fra andre med samme interesserer og udfordringer som dig selv
  • Få opdateret viden indenfor området

Fire årlige møder

DFM faciliterer vores netværk for Space Management. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig, at dele viden og blive inspireret. Møderne finder sted hos medlemmerne, så I kommer ud og møder hinandens virkelighed. Netværket mødes fire gange årligt, typisk fra 9.00 – 12.00 eller fra 13.30 – 16.30.

Deltagelse i netværket koster årligt 7.495 kr. ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Nicky Peter Gulholm

Ejer og stifter af FM Connect

Nicky Peter Gulholm er ejer og stifter af FM Connect. Nicky er uddannet indkøber i Coop (FDB) i 1998, og har studeret økonomi på Handelshøjskolen i København, og har en Bachelor i ledelse. I de sidste 20 år har Nicky beskæftiget sig med Facilities Management og Real Estate både på leverandørsiden i ISS og Kemp & Lauritzen og som ejendomsansvarlig i DLA Piper (LETT) og Rambøll og opnået stor viden indenfor ejendomsporteføljestyring, Real Estate strategier og samarbejde med udlejere, rådgivere og forvaltere. Nicky er en erfaren facilitator og skaber energi i rummet, for at skabe optimale betingelser for vidensdeling og læring, og dermed værdi for deltagerne. Du kan kontakte Nicky på mail: nicky@fmconnect.dk