Skip to main content

Netværk

Space Management

Space Management

Netværket for Space Management stiller skarpt på arealudnyttelse og hvordan vi med fokus på bæredygtighed kan optimere, måle og anvende vores bygninger og arealer bedre end vi gør i dag. Der opstår hele tiden nye måder at arbejde på og flere virksomheder og organisationer søger deleøkonomi med andre.

Det stiller store krav til Space Manageren om anvendelse af data til at gøre bygningsmassen og indretningen fleksibel og delbar. Space Manageren har en vigtig rolle i ESG-arbejdet, da bygningsmassen er en af de største CO2-syndere med potentielt meget spildplads og deraf stort energispild – og samtidig kan Space Manageren understøtte produktivitet og trivsel i organisationen.

Formål

Netværkets formål er at afsøge mulighederne for at udnytte de eksisterende kvm. bedre, optimere på kapacitet og bygningsmasse og imødekomme krav om en fleksibel og dynamisk arbejdsplads. Deltagerne i netværket vil gennem videndeling og sparring udveksle erfaringer om de udfordringer og muligheder der opstår, når bygningsmassen skal optimeres eller flere målgrupper og brugere skal anvende de samme arealer.

Hvem deltager

Netværket henvender sig til private, kommunale og regionale organisationer, der er interesseret i bedre udnyttelse af nuværende kvm. og sammenlægning eller optimering af bygningsmassen. Som deltager får du styrket dine kompetencer og netværk indenfor space management og de relaterede FM-områder. Netværket henvender sig til dig der allerede er i gang som space manager og til dig, der ønsker at dykke dybere ned i potentialet og konkrete løsninger inden for space management.

Deltagelse

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om relevante emner som f.eks. indhentning af data og analyse, strategisk planlægning, IoT, sensorer og skrivebordsratio, inspiration til businesscase og gennemførelse, gode eksempler på deleøkonomi, hvordan udnytter vi vores bygningmasse optimalt, hvilke opmærksomhedspunkter og udfordringer støder man på, interessenthåndtering/kulturændring, kommunikation og change management, hvad kræver det helt lavpraktisk at space optimere og udvide din faglighed indenfor space management.
  • Udvide din faglighed indenfor space management
  • Få etableret et netværk du kan trække på mellem møderne
  • Få inspiration fra andre som interesser og udfordringer som dig selv
  • Få opdateret viden indenfor space management

Fire årlige møder

DFM faciliterer vores netværk for Space Management. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig, at dele viden og blive inspireret. Møderne finder sted hos medlemmerne, så I kommer ud og møder hinandens virkelighed. Netværket mødes fire gange årligt, typisk fra 9.00 – 12.00 eller fra 13.30 – 16.30.

Deltagelse i netværket koster årligt 7.495 kr. ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Nicky Peter Gulholm

Ejer og stifter af FM Connect

Nicky Peter Gulholm er ejer og stifter af FM Connect. Nicky er uddannet indkøber i Coop (FDB) i 1998, og har studeret økonomi på Handelshøjskolen i København, og har en Bachelor i ledelse. I de sidste 20 år har Nicky beskæftiget sig med Facilities Management og Real Estate både på leverandørsiden i ISS og Kemp & Lauritzen og som ejendomsansvarlig i DLA Piper (LETT) og Rambøll og opnået stor viden indenfor ejendomsporteføljestyring, Real Estate strategier og samarbejde med udlejere, rådgivere og forvaltere. Nicky er en erfaren facilitator og skaber energi i rummet, for at skabe optimale betingelser for vidensdeling og læring, og dermed værdi for deltagerne. Du kan kontakte Nicky på mail: nicky@fmconnect.dk