Skip to main content

Om os

Om Dansk Facilities Management

Dansk Facilities Mangement (DFM) er en forening, som blev etableret i 1991. Foreningen er det eneste forum for Facilities Management (FM) i Danmark som samler driftsherrer, rådgivere og leverandører. Vi fungerer som bindeled imellem vores medlemmer og formidler faglig viden om FM – fra FM’ere til FM’ere. Foreningen sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet.

Foreningen er bygget op omkring en bestyrelse på 7 personer, et sekretariat med 6 faste medarbejder, en række konsulenter, som løser forskellige opgaver for foreningen samt en udvalgsstruktur, hvor foreningens medlemmer er med til at præge branchen via udvalgsarbejde.

Om-os-udviklingsprojekter-dfm

Fra fagligt netværk til videnscenter

I DFM ønsker vi at accelerere den grønne omstilling i FM ved at samle, udvikle og formidle viden om FM. Derfor har foreningen sat sig i spidsen for en række udviklingsprojekter. Projekterne spænder bredt indenfor FM, men har alle et tydeligt afsæt i bæredygtighed og med det formål for øje, at kunne stille relevant viden til rådighed for vores medlemmer.

Som medlem får du adgang til, at kunne deltage i bl.a. webinarer, interviews og workshops som en del af vores igangværende projekter. Ligeledes vil du have adgang til slutprodukterne, af de respektive udviklingsprojekter, som udformes i forskellige formater såsom guides og vejledninger, artikler, rapporter, seminarer mm.

Se udviklingsprojekter

Fortrolig erfaringsudveksling

DFMs medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange søger et fortroligt og uformelt forum, hvor de kan drøfte de udfordringer som de står overfor i deres hverdag, med jævnbyrdige kolleger. Vores netværksgrupper giver dig, som medlem, mulighed for at få inspiration og sparre med kolleger fra branchen som sidder i samme eller lignende opgaver som dig selv.

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring og videndeling mellem netværkets medlemmer. Det er vigtigt for os, at du, som medlem af et netværk, udelukkende kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistik og praktik.

Se netværk
om-os-netværk
Om-os-arrangementer

Medlemsaktiviteter for dig

I foreningen afholder vi løbende arrangementer for vores medlemmer, af både faglig og social karakter. I årets løb afholder vi en række arrangementer som tager afsæt i relevante emner indenfor facility- og workplace management. Arrangementerne afholdes i forskellige formater som bl.a. fysiske møder, webinarer, seminarer, uddannelser, workshops og konferencer – og sammensættes, ift. indhold og lokationer, i tæt samarbejde med vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Som medlem kan du deltage, ved størstedelen af vores medlemsaktiviteter, helt gratis. Du har også mulighed for, at komme med input til emner for medlemsmøder, emner til programmer eller specifikke oplægsholdere.

Se arrangementer

Bliv medlem af foreningen
Som medlem bliver du en del af et fagligt netværk, hvor du kan hente inspiration og sparring, dele viden og opbygge solide relationer. Du har også mulighed for at være med til, at præge udviklingen både i foreningen og inden for branchen generelt. Er du interesseret i at blive medlem, så læs mere her.

Foreningens medlemmer
Vores medlemmer repræsenterer et bredt udvalg af brancher og virksomheder i alle størrelser, indenfor det private, offentlige og statslige. Den brede sammensætning af medlemmer giver god mulighed for, at etablere et solidt netværk og udveksle erfaringer omkring konkrete problemstillinger.