Skip to main content

Netværk

Bliv en del af et netværk

Vores medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration og sparring på aktuelle problemstillinger fra jævnbyrdige. Med vores netværksgrupper får du et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, som du møder i din dagligdag.

Fire møder om året

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring, videndeling og fortrolig erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken eller andre praktiske ting.

Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne i samarbejde med netværkets facilitator. Møderne forventes at finde sted i medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Det er ligeledes netværkets medlemmer, som tager stilling til sammensætningen af medlemmer i netværket.

Oversigt over netværk i DFM

Affald

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, kommuner, statslige institutioner etc. som arbejder med affald og renovation internt i organisationen, og som ønsker at vidensdele og sparre på områder såsom affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner, med fokus på affald.

Brandsikkerhed

Der er kommet endnu mere fokus på brandsikring de seneste år, som bl.a. har været præget af mange nye regler og procedure på området og det er en udvikling der ser ud til at forsætte. Det kræves næsten at være en specialist på brandområdet i dag, for at kunne forstå, hvad man må og ikke må.

Bæredygtighed og ESG

Bæredygtighed og ESG går i disse år fra at være indsatser defineret af den enkelte virksomhed til at blive sat på formel med krav og lovgivning fra EU. Deltagerne vil gennem videndeling og sparring udveksle praktiske erfaringer om de udfordringer og muligheder, der opstår, når bæredygtighed og ESG får tårnhøj prioriteret.

Contract Management

Flere og flere outsourcer FM ydelser. Enten i fuld skala eller dele af ydelsen. Contract Management er en netværksgruppe for dig, som har ansvaret for outsourcerede FM-ydelser og kontraktstyringen af disse. Du får mulighed for fortrolig erfaringsudveksling med andre kolleger i netværk samt skabe et stærkt netværk i branchen.

DFM Youth

DFM Youth er et tilbud til personer under 35 år som enten er i arbejde eller studerer. Netværket giver deltagerne mulighed for at udvide deres faglige netværk samt være en del af et fællesskab, hvor deltagerne kan snakke om løst og fast med hinanden. Deltagerne vil blive klogere på branchen generelt såvel som på dine egne kvalifikationer.

Digitalisering i FM

Netværket for digitalisering i FM er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder fra dit fortrolige faglige netværk.

FM leder Sjælland

FM leder Sjælland er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM-området. I netværket får du løbende sparring på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Netværket tager aktuelle emner op, som spænder på tværs af FM-discipliner. Netværket henvender sig primært til FM ledere øst for Storebælt.

FM leder Vest

FM leder Vest er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring til de udfordringer du møder i din dagligdag, fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se løsninger, som du ikke selv kan se. Netværket er primært for FM ledere vest for Storebælt.

Global Head of FM

Global Head of FM er et netværk for den øverst ansvarlige Facility Manager i offentlige og private virksomheder, som har et ansvar udover Danmarks grænser. Med udfordringer som forskellig lovgivning, kulturer og leverandører giver dette netværk medlemmerne mulighed for, på et strategisk plan, at udveksle erfaringer og sparre.

Head of FM

Head of FM beskæftiger sig med emner med strategisk betydning for FM. Netværket arbejder ud fra en bred definition af FM, hvor arbejdsopgaverne omfatter alt fra at sikre at organisationen har de rigtige bygninger de rigtige steder, de bedste faciliteter, servicering af organisationen til den bedste forretningsmæssige integration etc.

Kantine

Vores netværk for kantine har til formål, at styrke kantinedriften i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere. Netværks medlemmerne er folk der arbejder med kantinedrift i både offentlige og private virksomheder. Få faglig sparring og styrk dit faglige netværk indenfor kantinedrift.

Kommunale Ejendomschefer

Netværket beskæftiger sig med emner af strategisk og ledelsesmæssig betydning for ejendomsdriften i kommunerne, herunder samspillet med politikere, borgere og kommunens øvrige fagområder. Gruppen har via Faggruppen for Kommunale Ejendomme i KTC en tæt dialog med Kommunernes Landsforening og de forskellige styrelser.

Kommunale Ledere

Med vores netværksgruppe får du som leder i en kommunal ejendomsorganisation et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, som du møder i din dagligdag, og hvor du kan hente inspiration om hvordan udfordringer håndteres i andre kommuner. Deltagerne er med til at fastlægge indholdet på møderne.

Many Ways of Working Vest

Many Ways of Working Vest arbejder med spacemanagement ud fra bl.a. forretningsmæssige perspektiver. Stadigt flere arbejder med nye måder at indrette arbejdspladsen på – nogle for at udnytte arealerne bedre, andre for at opnå bedre rammer for de ansattes arbejde. Netværket er for personer der arbejder vest for Storebælt.

Many Ways of Working Øst

Fremtidens arbejdsplads stiller stadig større krav til en hybrid og kombineret arbejdsform og Many Ways of Working er for alvor sat på dagsordenen. Vi undersøger og stiller skarpt på de krav, forventninger, ønsker og behov der stilles til arbejdsstedet, og ikke mindst, til hvordan vi, som organisation, løser og imødekommer disse.

Space Management

Netværket for Space Management stiller skarpt på arealudnyttelse og hvordan vi med fokus på bæredygtighed kan optimere, måle og anvende vores bygninger og arealer bedre end vi gør i dag. Der opstår hele tiden nye måder at arbejde på og flere virksomheder og organisationer søger deleøkonomi med andre.

Strategisk vedligehold

Styrk din viden indenfor bygningsvedligehold og kvalificer dit arbejde med strategisk vedligehold yderligere. Bliv en del af et faglig netværk som sætter fokus på strategisk vedligehold i forskellige facetter. Netværkets formål er at skabe rammerne for videndeling og fortrolig erfaringsudveksling for folk som arbejder med strategisk vedligehold.

Workplace Evolutionaries

DFM samler de førende kræfter indenfor workplace design og workplace experience i en dansk hub af det internationale netværk for Workplace Evolutionaires, WE. I den danske hub tager vi aktuelle problemstillinger op, besøger spændende cases og samler inspiration fra forskellige områder og forskellige typer af organisationer.