Netværk

Bliv medlem

Hvad får du ud af at være en del af et af vores mange netværk?

DFMs medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag.

Strategisk-ledelse-facility-management

4 møder om året

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring, videndeling og fortrolig erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken eller andre praktiske ting.

Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne i samarbejde med netværkets facilitator. Møderne forventes at finde sted i medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Det er ligeledes netværkets medlemmer, som tager stilling til sammensætningen af medlemmer i netværket.

Oversigt over netværk i DFM

Workplace Evolutionaries

DFM samler førende kræfter indenfor workplace design og workplace experience i en dansk hub af det internationale netværk for Workplace Evolutionaires, WE. I den danske hub tager vi aktuelle problemstillinger op, besøger cases og samler inspiration fra forskellige områder.

FM leder Sjælland

FM ledere Sjælland er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM-området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Netværket tager aktuelle emner op, som spænder på tværs af FM-discipliner.

FM leder Vest

FM Ledere er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen.

Many Ways of Working

Netværket arbejder med spacemanagement ud fra bl.a. forretningsmæssige perspektiver. Stadigt flere arbejder med nye måder at indrette kontorarbejdspladserne på – nogle for at udnytte arealerne bedre, andre for at opnå bedre rammer for de ansattes arbejde.

Contract Management

Flere og flere outsourcer FM ydelser. Enten i fuld skala eller dele af ydelsen. FM Contract Management er en netværksgruppe for dig, som har ansvaret for outsourcerede FM-ydelser og kontraktstyringen af disse.

Head of FM

Netværket beskæftiger sig med emner med strategisk betydning for FM. HOFM arbejder ud fra en bred definition på FM, hvor FM omfatter alt fra at sikre at organisationen har de rigtige bygninger de rigtige steder, faciliteter, servicering af organisationen til den bedste forretningsmæssige integration.

Digitalisering i FM

Netværket for digitalisering i FM er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder fra dit fortrolige faglige netværk.

Shared Space

Netværkets formål er at afsøge mulighederne for at udnytte de eksisterende kvm bedre gennem bl.a. shared space. Deltagerne i netværket vil gennem videndeling og sparring udveksle erfaringer om de udfordringer men også om de muligheder der er, når flere målgrupper og brugere skal anvende de samme arealer.

Kantine

Netværkets formål er at styrke kantinedriften i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med kantinedrift i offentlige og private virksomheder.

GmP- og GxP-miljøer

FM er i en rivende udvikling inden for digitalisering, bl.a. i form af implementering af robotter, IoT, AR og AI. Netværkets formål er at styrke den GMP/GxP-ansvarlige indenfor FM i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med GMP i både offentlige og private virksomheder.

Risikostyring

Netværkets formål er at styrke den ansvarlige for risikostyring i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med risikostyring i både offentlige og private virksomheder.

Strategisk vedligehold

Netværkets formål er, ved hjælp af videndeling og erfaringsudveksling, at øge deltagernes viden om bygningsvedligehold og kvalificere deres eget arbejde med strategisk vedligehold.

DFM Youth

Formålet med netværket er, at deltagerne har mulighed for at udvide deres faglige netværk samt være en del af et fortroligt fællesskab, hvor deltagerne kan snakke om løst og fast med hinanden. Deltagerne vil få et unik netværk og blive klogere på branchen generelt såvel som på dine egne kvalifikationer.