Skip to main content

Udvalg

Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget

Fremtidens FM’ere skal være uddannet til at stå i spidsen for udvikling af private og offentlige virksomheders fysiske rammer og den grønne omstilling for at øge virksomhedernes effektivitet, brugernes livskvalitet og den bæredygtige udvikling. 

 Digitalisering og bæredygtig udvikling af faciliteter og services kræver både tekniske, sociale og ledelsesmæssige kompetencer, hvor helhedstænkning, samarbejde og udvikling er nogle af nøgleordene. Derfor har udvalget fokus på FM-uddannelse og bidrager dermed til DFM´s strategi som forening og videnscenter for bæredygtig facilities management.

Kompetenceudvalget arbejder målrettet på at sikre, at de nødvendige FM-kompetencer er til stede i fremtidens arbejdsmarked. Udvalget ønsker FM-uddannelse på alle niveauer med særligt fokus på videregående uddannelser. Udvalget har som ambition at øge både uddannelse og forskning i FM på landets uddannelsesinstitutioner.

Uddannelser

Traditionelt rekrutterer FM-branchen fra en lang række uddannelser, som hver især bibringer relevante kompetencer til professionen. Det gælder f.eks. uddannelserne til arkitekt, bygningskonstruktør, forskellige byggefag, ingeniør, maskinmester, økonom, samfundsvidenskab mm.

Hvis du gerne vil øge dine kompetencer indenfor FM, har vores Kompetenceudvalg samlet links til nogle af de mest FM-fokuserede efter- og videreuddannelser.

KEA – Facility Manager (60 ECTS-point)
Teknologisk Institut – FM uddannelsen (13 dages uddannelse)
Erhvervsakademi Aarhus (Green Facility Manager)
DFM miniuddannelse (Grundlæggende forståelse for FM)
Master i Bæredygtigt Byggeri – DTU – Learn for life
Bæredygtig Servicetekniker – Ejendomsdrift
Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) – Ejendomsservice

Udvalgets arbejde

Udvalgets primære fokus er at bidrage til at skabe mere fokus på FM-uddannelse. Fremtidens arbejdsmarked har brug for FM på alle uddannelsesniveauer, f.eks. professionsniveau (maskinmester, bygningskonstruktør o.lign.) eller på en højere læreanstalt (f.eks. ingeniør, arkitekt, erhvervsøkonom), ligesom efteruddannelse og kurser er vigtige. Arbejdet foregår blandt andet ved, at udvalget inviterer relevante uddannelsesinstitutioner til dialog omkring vigtigheden af FM-uddannelser.

Formålet er at fremme FM-uddannelser på alle niveauer, med særligt fokus på kandidatniveau. FM-uddannelserne skal sikre, at vi som profession og sektor:

  • Får et fælles fagligt sprog for FM
  • Opnår en fælles viden for FM (faktabaseret, standardiseret og analytisk)
  • Udøver forskning og skaber forskningsmetoder for FM
  • Udvikler teorier og koncepter for FM
  • Er rustet til strategisk ledelse
  • Er internationalt orienteret
  • At FM anerkendes som en attraktiv karrierevej

Giv dit input

Som medlem af DFM har du mulighed for at tage kontakt til udvalget, hvis du søger information eller har forslag til projekter eller initiativer, udvalget kan beskæftige sig med. Du kan også kontakte os, hvis du synes, der er nye politiske tiltag eller strømninger, vi bør følge, eller måske har du forslag, til hvordan vi bedst løfter vores dagsorden. Hvis du vil i kontakt med udvalget kan du kontakte udvalgsforperson Susanne Balslev Nielsen: SBNN@ramboll.dk

Medlemmer i udvalget

Kompetenceudvalget-DFM

Susanne Balslev Nielsen

Rambøll // Udvalgsforperson

Arbejdsgruppe-for-kompetencer-FM

Karen Dilling

Hillerød Kommune

contract-management-netværk

Verner Bentzen

Bentzen Consulting

Udvalg-for-kompetencer-facility-management

Jette Leth Djælund

Konstruktørforeningen

Kompetence-udvalg-DFM

Michael Wallin

Amalie Search & Selection

Jonas-North-Kompetenceudvalget

Jonas Ryborg North

Frederiksberg Kommune

Arbejdsgruppe-for-fm-uddannelser

Christoffer Terp Andersen

Urban Partners

rikke-ipsen-kompetence-udvalget

Rikke Ipsen

CBRE Global Workplace Solutions

Jesper-Frimand-Kompetenceudvalget

Jesper Frimand

Maskinmestrenes Forening

Johnny-Jacobsen

Johnny Jacobsen

Jacobsen RE&FM Consulting

Udvalg-for-kompetencer-DFM

Mattias Straub

Maskinmesterskolen

Rikke-Soede-Projektleder-DFM

Rikke Soede

Faglig sekretær, DFM

Uddannelser i Facility Management.

Hyppige uddannelsesmæssige baggrunde i FM organisationer: Administration, Arkitekt, bygningskonstruktør, faglært håndværker, ingeniør, IKT og data, maskinmester, hotel og servicefag og økonom.

Relevant efteruddannelse

Vicevært

Bygningsforvalter

Strategisk FM-partner

Bæredygtig Servicetekniker – Ejendomsdrift

NEXT Uddannelse København

x

x

DFM miniuddannelsen

Dansk Facilities Management

x

Green Facility Manager

Erhvervsakademi Aarhus

x

x

Facility Manager

Københavns Erhvervsakademi

x

x

Master i Bæredygtigt Byggeri

Danmarks Tekniske Universitet

x

x

x

Facilities Management Uddannelsen

Teknologisk Institut

x

x