Skip to main content

Netværk

Kantine

Netværk for kantinedrift

Kantinedrift har længe været et vigtigt område for FM’ere. Allerede inden corona, havde vi godt gang i drøftelser om den bæredygtige omstilling. Alt fra mindre madspil, reducering af kødforbrug til økologiske fødevarer. Så kom corona og det handlede pludselig om afstand, om fleksible kontrakter, om portionsanretning, nudging og om afspritning.

Corona forsvinder næppe lige om hjørnet, og måske er hygiejnekravene kommet for at blive. Der er heller ingen tvivl om, at flere kommer til at arbejde mere hjemmefra i fremtiden. Det stiller store krav til kantinedriften, når man både skal servicere en agil arbejdsplads og skabe oplevelser for medarbejderne, reducere madspil, servere mindre kød og indkøbe mere bæredygtigt. Derfor kan du blive en del af vores netværk for kantinedrift og drøfte nogle af de udfordringer du har i dit arbejde, med kantinedrift.

Formål

Netværkets formål er at styrke kantinedriften i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med kantinedrift i offentlige og private virksomheder.

Netværket vil få indsigt i best practice, modtage relevante faglige oplæg samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer. Hensigten er, at deltageren kan tilføre viden til egen organisation, der dels håndterer den konkrete corona-situation men som også sætter retningen for fremtidens kantine.

Hvem deltager

Målgruppen for netværket er personer, der har ansvaret for kantinedriften herunder den kontraktansvarlige. Netværket er eksklusivt for driftsherre, og dermed ikke åbent for leverandører og rådgivere.

Deltagelse

Kantinedriften er under massiv forandring og intet er som i går. Som FM’ere skal vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for hvad fremtidens kantine er, og det lykkes vi bedst med, hvis vi går sammen, videndeler, udveksler gode og dårlige erfaringer og inspirerer hinanden. Netværket giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

  • Diskuttere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for leverandørstyring og -samarbejde
  • Få ny viden og erfaringer om kantinedrift fra andre organisationerne
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

4 møder om året

DFM faciliterer vores netværk for kantinedrift, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv.

Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr. år ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her

Netværks facilitator

Ejer af og konsulent i virksomheden LLAKE

Kathrine Christensen

Kathrine Christensen kommer med 16 års erfaring fra blandt andet Johnson Controls, Lundbeck og Compass Group, hvor hun som mellem- og topleder har arbejdet med FM på strategisk niveau og med kantinedrift både som kunde og som leverandør til nogle af Danmarks største virksomheder. Hun har derfor stort kendskab til de forskellige problemstillinger, der kan opstå i dagligdagen og perspektiver på, hvordan kantineløsninger kan udvikles og tilpasses omskiftelige tider.

Kathrine Christensen kommer med 16 års erfaring fra blandt andet Johnson Controls, Lundbeck og Compass Group, hvor hun som mellem- og topleder har arbejdet med FM på strategisk niveau og med kantinedrift både som kunde og som leverandør til nogle af Danmarks største virksomheder. Hun har derfor stort kendskab til de forskellige problemstillinger, der kan opstå i dagligdagen og perspektiver på, hvordan kantineløsninger kan udvikles og tilpasses omskiftelige tider.

Du kan kontakte Kathrine på: Kathrine.Christensen@LLAKE.dk