Skip to main content

Hvad er Facility Management?

Hvad er Facility Management?

Den danske konkurrenceevne bygger på to faktorer – mennesker og infrastruktur. Facility Management handler om drift, udformning og udvikling af bygninger og infrastruktur således, at rammerne giver værdi for både mennesker og kerneforretningen. FM er et arbejdsfelt af mange forskellige discipliner, indenfor både drift og ledelse. Men hvad er Facility Management egentlig?

FM er både nutid og fremtid. Ved strategisk analyse af forretningen og organisationsformerne sikrer FM, at virksomhedens anden faktor, medarbejderne, folder sig ud. I DFM sørger vi for, at FM får den rigtige placering i både offentlige og private virksomheder. FM har altid handlet om drift og vedligehold. I en global verden af forandringer og konkurrence, er FM også et område, der definerer den bæredygtige omgang med klodens ressourcer, den digitale udvikling og det tværfaglige fokus på virksomhedens drift samt dens effektive ledelse.

Hvad er Facility Management for os?

For DFM handler bæredygtighed om driftsressourcer. De rammer vi skaber om arbejdslivet, bruges ofte i mange år, og derfor er det vigtigt at fokusere på lavt ressourceforbrug både af energi og andre forsyningskilder. For DFM går valget af miljømæssigt bæredygtige løsninger hånd i hånd med løsninger, som er økonomisk og socialt bæredygtige.

DFM tror på tværfagligheden i moderne virksomheder. For DFM handler tværfaglighed om respekt for forskellige fagligheder og om at skabe de bedste muligheder for, at FM-funktionen kan understøtte kerneforretningen. FM tilfører ny viden til andre fagområder med det mål, at skabe optimale rammer for udnyttelsen af virksomhedens samlede ressourcer, og størst mulig værdi både for kunder, brugere og medarbejdere.

DFM tror på god ledelse. Vi arbejder for, at FM inddrages strategisk i både den enkelte organisation og i det omkringliggende samfund – for at sikre, at diskussionen af infrastruktur altid handler om kerneforretningen og det fælles fokus.

Hvad omfatter Facility Management?

Real Estate

De rigtige bygninger, i de rigtige lande, i de rigtige byer og de rigtige lokationer.

Space Management

Den rigtige anvendelse af virksomhedens areal og faciliteter.

Bygningsdrift

Den rigtige drift og vedligehold ud fra driftsmæssige, økonomiske og tekniske forhold.

Organisationsservice

Den rigtige kantinedrift, rengøring, kontor- og receptionsstøtte ud fra driftsmæssige, økonomiske og produktivitetsmæssige forhold

Forretningsmæssig organisering

Den rigtige organisering af FM aktiviteterne i forhold til samspillet med virksomhedens øvrige funktioner og i forhold til eksterne kunder, leverandører m.v.

FM omfatter alle de aktiviteter i en virksomhed, der understøtter virksomhedens kerneaktivitet ved, at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, produktivitet og virksomhedens samlede præstationsevne.