Netværk

Head of FM

Netværk for Head of FM

Netværket beskæftiger sig med emner med strategisk betydning for FM. HOFM arbejder ud fra en bred definition på FM, hvor FM omfatter alt fra at sikre at organisationen har de rigtige bygninger de rigtige steder, den rigtige brug af faciliteterne, den rigtige servicering af organisationen til den bedste forretningsmæssige integration af FM i organisationen. Alt dette bliver diskuteret i netværket for HOFM.

Formål

Netværket arbejder med de megatrends, der helt grundlæggende påvirker FM, som digitalisering, globalisering, nye grænseflader mellem arbejde/fritid, bæredygtighed og tendensen til at erstatte fast ansættelse med mere åbne ansættelsesformer.

Hvem deltager?

Vores netværk for Head of FM er et netværk for den øverst ansvarlige Facilities Manager i offentlige og private virksomheder.

Deltagelse

De strategiske udfordringer, som de øverst ansvarlige for FM møder, kan man ikke finde svarene på i nogen lærebog, men man kan komme mere struktureret igennem sine overvejelser om den rigtige løsning, ved at drøfte udfordringerne med kolleger fra andre organisationer og få en indføring i, hvordan man andre steder arbejder professionelt med de forskellige FM-temaer.

Vores netværk for Head of FM vil ofte inddrage ekspertviden i sine drøftelser.

Strategisk-ledelse-facility-management
Head-of-FM-netværk-dfm

4 møder om året

Vores netværk for Head of FM mødes normalt fire gange om året, men kan også mødes ad hoc, arrangere studieture m.v.

Deltagelse i netværket koster 9.500 kr. pr år ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her

Netværks facilitator

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM
Head of Innovation & Digitaliszation, Coor Service Management A/S

Emil Hassing

For nærmere information eller ønske om medlemskab af netværket, kontakt direktør i DFM Laura Lindahl på lli@dfm-net.dk eller telefon 51954433.