Skip to main content

Udvalg

FN 17 udvalget

FN 17 udvalget

FN 17 udvalget er DFM’s frontløbere i forhold til verdensmålene. Udvalget arbejder for at FM bliver kulturbærer for arbejdet med verdensmålene i alle virksomheder og organisationer, private såvel som offentlige. FN 17 udvalget vil accelerere den øgede opmærksomhed på FM’s væsentlige bidrag til verdensmålene, både i samfundet og i virksomhederne, og ikke mindst blandt FM’erne selv.

Udvalgets formål

Vores udvalg for bæredygtig FM beskæftiger sig med aktiviteter, der retter sig mod omverdenen og samfundet og DFM’s medlemsvirksomheder.

Eksternt bidrager udvalget, på DFM’s vegne, med viden indenfor FM i vores samarbejdspartneres projekter og initiativer, der har et verdensmåls perspektiv. Vi deltager f.eks. i testpanel for Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og i arbejdet med de danske baselines for verdensmålene.

Internt, i DFM, igangsætter udvalget initiativer og aktiviteter rettet mod medlemmerne, der vil styrke dem i arbejdet med verdensmålene. Et konkret eksempel er arbejdet med vores casesamling, Bæredygtig FM – cases vi deler. Her indsamler udvalget konkrete, implementerbare cases fra medlemsvirksomhederne og deler dem til inspiration og gavn for de øvrige medlemmer. Udvalget planlægger også en række medlemsmøder hvor verdensmålene er i fokus.

Udvalgets arbejdsmetode

Udvalget er organiseret i en række underudvalg, hvor udvalgsmedlemmerne arbejder med temaer eller med at igangsætte konkrete initiativer. Der er f.eks. underudvalg for ’bidrag til eksterne initiativer’, ’FN17 medlemsmøder i DFM’, ’Benchmark af verdensmålsbidrag’ og ’Indsamling og udarbejdelse af casesamling for FN17 tiltag i FM’.

Vores FN 17 udvalg mødes fire gange om året, underudvalg mødes derudover efter behov. Vi mødes både virtuelt og fysisk.

Bliv en del af FN 17 udvalget

Udvalget er åbent for alle typer medlemsvirksomheder. Kontakt Jørgen, jost@horsholm.dk, eller Rikke, rso@dfm-net.dk, hvis du vil i kontakt med udvalget eller ønsker at deltage i udvalgsarbejdet.

Medlemmer af udvalget

Joergen-Stokbro-fn17-udvalget

Jørgen Stokbro

Hørsholm Kommune // Udvalgsforperson

Nicky Peter Gulholm

FM Connect

Lisbet Michaelsen

COWI

fn17udvalg-DFM

Mads Ubbe Beier

Radiometer

Henrik-Juul-Nielsen-FN17-udvalget

Henrik Juul Nielsen

Niras

Anne Møller Lagerberg

Lagerberg Rådgivning

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM

Line Maj Aagreen

Hørsholm Kommune

Per Anker Jensen

DTU Management

FN17-udvalget-Tine-Kastberg

Tine Kastberg

CHR. HANSEN

Anja-FN17-udvalget

Anja Kepinska Meleschko

fsb

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM

Sara Fredhave

Københavns Ejendomme

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM

Mette Rudkjær

Nordea

Rikke-Soede-Projektleder-DFM

Rikke Soede

Faglig sekretær