Skip to main content

Faglig viden

FM Update

FM Update

FM Update er det eneste danske magasin som henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management. Magasinet udgives af DFM og fungerer også som DFMs medlemsmagasin. Alle medlemmer modtager FM Update 4 gange årligt.

Artikler i magasinet skrives normalt af personer i og omkring DFM, som er tæt på begivenhederne hvad enten de skal findes i forskningen eller i FM-praksis. Det vigtige for os er, at du kan holde dig opdateret med nyheder og hente inspiration til udvikling af FM.

FM Update

Sammen om fremtidens rammer.

Leder FM Update nr. 1/2023

Maling af vinduer og klimabelastning

Jeg var i Københavns lufthavnen for at hente min datter og blev mødt af et mylder af mennesker, der kom flyvende fra nær og fjern, glade, solbrune og trætte! Set med luftfartens øjne var det jo et smukt syn. Set med klimaets øjne et problematisk syn, når man lytter til klimaforskernes resultater og dystre prognoser om CO2-udslippenes konsekvenser.

For blot et par år siden kunne vi, som en af de få positive effekter af Corona-nedlukningen, bekræfte hinanden i, at man da sagtens kan holde ferie i Danmark og ikke behøver at flyve jorden rundt hele tiden. Men de mange mennesker i lufthavnen ser jeg som et udtryk for en meget kort hukommelse og en adfærd, der ikke kan stå distancen på gode intentioner.

Og så til vores branche: Hvordan sikrer vi, at vi bygger og drifter vores bygninger optimalt i et klimaperspektiv? Der er klart nogle strukturelle udfordringer, som man bl.a. kan læse i en klumme skrevet af Pelle Pedersen, head of sustainable finance, Heimstaden group i EjendomsWatch*, men der er også nogle lavpraktiske udfordringer i blot at regne den ud.

Et nyt perspektiv, som DFM og Realdania har undersøgt, er i hvilken grad klimabelastning/miljø indgår i overvejelserne, når der vedligeholdes hos en række af de store private boligudlejere. Find rapporten her

Konklusionen er (desværre) klar: Når det kommer til reparation og vedligehold, så har klima ringe indflydelse på beslutningerne, men når det kommer til renovering/opretning, så indgår klimabelastningen i højere grad overvejelserne.

Udfordringen er blandt andet, at vi ikke ved, hvad der er den rigtige vedligeholdelsesstrategi set i et klimaperspektiv. Vi ved f.eks. ikke hvad det betyder for  CO2-belastningen om man styrer efter et højt eller lavt vedligeholdelsesniveau. Er det mest klimavenligt at male de gamle vinduer eller at udskifte dem til nye vinduer med en højere isoleringsgrad? Vi ved ikke hvad udledningen er ved hverken det ene eller det andet. Og her kommer det gamle mundheld i brug: What you can’t measure you can’t manage.

Vi kan lave en business case for vedilgehold i kroner, men ikke for CO2-forbrug. Hvordan ser CO2 regnestykket ud for god vedligeholdelse hvert 5. år i 50 år kontra nødtørftigt vedligehold og så en udskiftning efter 25 år? Vi ved det ikke. Så hvis en udlejer reklamerer for klimavenlige bygninger med lille CO2 belastning, så kan det faktisk ikke dokumenteres i dag.

En person, der interesserer sig for sit CO2 aftryk i verden er ringe stillet når denne skal finde en bolig.

Der er, med andre ord, behov for, at vi får belyst vedligehold og CO2-udslippet ved de forskellige strategier grundigere. Derfor er DFM i skrivende stund ved at formulere et omfattende udviklingsprojekt om netop vedligehold og klimabelastning, som vi håber at kunne søsætte i 2023, og som jeg ser frem til med spænding.

Flemming Wulff Hansen, Bestyrelsesformand DFM

*https://ejendomswatch.dk/Klummer/article14892390.ece

Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Kontakt os

Vi er altid åbne for nye vinkler, og har du gennemført et spændende projekt, lavet en interessant analyse eller fået en skæv idé, vil vi meget gerne høre fra dig. Det samme gælder, hvis du er interesseret i at tegne en annonce i magasinet og på den måde nå ud til medlemmer af DFM og andre professionelle i branchen.

Redaktionen:
Laura Lindahl (redaktør og ansvarshavende)
lli@dfm-net.dk

Alberte Ariel Nyegaard (redaktionssekretær og grafisk ansvarlig)
aan@dfm-net.dk