Netværk

FM leder Vest

Netværk for FM leder Vest

Vores netværk for FM leder Vest er et solidt fællesskab af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen hvilket netværket er med til at understøtte.

Netværket henvender sig primært til FM’ere med ledelsesansvar vest for Storebælt.

Formål

Formålet med netværket er, at gøre deltagerne bedre til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, som de møder i dagligdagen.

Hvem deltager

FM leder Vest er et forum for personer med personale- og budgetansvar. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring.

Fællesskab-facility-management-ledelse

Deltagelse

I vores netværk for FM leder Vest er medlemmerne er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din ledelsesmæssige dagligdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om ledelsesmæssige emner
  • Finde din personlige forudsætning for succes som leder
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af FM

4 møder om året

DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig at dele viden og blive inspireret. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted hos medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktet holder vi 4 årlige møder af 3 timers varighed. Der optages løbende FM'ere i ledelsesgrupperne, hvis personens profil passer. Der er mulighed for at deltage i en gruppe af FM ledere vest og øst for Storebæltsbroen.

Deltagelse i vores netværk for FM leder Vest koster årligt 6.900 kr. ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her

netværk-for-fm-leder-vest

Netværks facilitator

Rådgiver & Indehaver 3XAndersen ApS

Søren Andersen

Søren Andersen startede sit arbejdsliv med logistik, indkøb og CSR. Derefter blev de faglige områder kombineret til udvikling og ledelse inden for Facility Management, hvor Søren blandt andet har erfaring fra 16 år i Novozymes, senest som Facility Management Director. Søren har en kommerciel baggrund som cand. oecon. fra Aarhus Universitet og en HD Logistik fra CBS. Siden 2016 har Søren været selvstændig som ejer og rådgiver i 3Xandersen, og bosiddende i Viborg. Søren har desuden været ekstern lektor og undervist på CBS i 10 år og været censor i over 20 år på de økonomiske uddannelser.

Søren Andersen startede sit arbejdsliv med logistik, indkøb og CSR. Derefter blev de faglige områder kombineret til udvikling og ledelse inden for Facility Management, hvor Søren blandt andet har erfaring fra 16 år i Novozymes, senest som Facility Management Director. Søren har en kommerciel baggrund som cand. oecon. fra Aarhus Universitet og en HD Logistik fra CBS. Siden 2016 har Søren været selvstændig som ejer og rådgiver i 3Xandersen, og bosiddende i Viborg. Søren har desuden været ekstern lektor og undervist på CBS i 10 år og været censor i over 20 år på de økonomiske uddannelser.

Du kan kontakte Søren på mail: sa@3xandersen.dk