Skip to main content

Netværk

FM leder Sjælland

FM leder Sjælland

FM leder Sjælland er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM-området. Netværket henvender sig primært til FM ledere øst for Storebælt. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Netværket tager aktuelle emner op, som spænder på tværs af FM-discipliner.

Formål

Målet med møderne er at gøre deltagerne bedre til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, ved at sparre og få inspiration andre FM-ledere.

Hvem deltager

FM ledere Sjælland er et netværk for ledere og mellemledere med personale- og budgetansvar. Deltagerne kommer fra private og offentlige FM-organisationer, og har ansvar for et eller flere FM-områder.

Deltagelse

Netværkets deltagere er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Her får du inspiration fra ligesindede, der sidder i samme situation som dig og oplever samme udfordringer i hverdagen som dig.

Du får yderligere faglig indsigt i hvordan andre håndterer nogle af de trends der rykker indenfor dit felt – og du får mulighed for at komme hjem med ny viden og inspiration til nye initiativer du kan sætte i gang.

Hvert møde har et tema, der introduceres enten af en af deltagerne eller af en ekstern oplægsholder, som oplæg til diskussion med udgangspunkt i deltagernes egne organisationer.

Seks årlige møder

Møderne i vores netværk for FM ledere, afholdes på skift hos deltagerne som i den forbindelse præsenterer sin organisation. På den måde bliver organisationsdesign et tilbagevendende tema i netværket. Derudover er der selvfølgelig på alle møder mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring. DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig at dele viden og blive inspireret. Netværket mødes fire gange årligt, typisk fra 9.00 – 12.00 eller fra 13.30 – 16.30.

Deltagelse i netværket koster årligt 7.495 kr. ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

naestformand-bestyrelse-dfm-charlotte-kyhl

Charlotte Kyhl

Head of FM, DTU Science Park

Charlotte er Head of FM hos DTU Science Park og næstforperson i DFM. De sidste 30 år har Charlotte arbejdet med FM i forskellige roller. Hovedparten som leder af FM organisationer i store virksomheder som Novo Nordisk, Danske Bank og Topdanmark. Et par år på leverandørsiden og en årrække med opbygning af kvalitetsstyringssystemer indenfor FM. Charlotte har et bredt syn på ledelse og lægger vægt på samarbejde – hvad enten det er internt i FM organisationen, i relation til den modtagende organisation eller i kunde/leverandør relationen. Kontakt Charlotte på ck@dtusciencepark.dk.