Skip to main content

DFM udvalg

Digitaliseringsudvalget

Digitaliseringsudvalget

I dette udvalg arbejder vi med digitalisering inden for Facility Management. Vores formål er at producere og formidle viden til foreningens medlemmer, om hvilken betydning digitalisering har for FM. Vores udvalg for digitalisering beskæftiger sig bredt med digitalisering, som f.eks. bygningsdrift, Space management og bæredygtighed.

Vil du i kontakt med udvalget, kan du altid skrive til Kim Jacobsen, som er udvalgsformand.

Hvad laver vi nu?

Digitaliseringsudvalget er et aktivt udvalg! Udover at mødes 4 gange om året, udvikler og gennemfører vi projekter om digitalisering, ligesom vi deltager i vores samarbejdspartneres projekter eller bruges som sparringspartnere i forskellige sammenhænge.

Vi arbejder med forskellige fokusområder for 2020-2022, som blandt andet udmønter sig i følgende aktiviteter:

Fra drift til byggeri

Vores udvalg for digitalisering deltager i standardiseringsudviklingsarbejdet om ISO-standarderne vedrørende BIM og D&V: ISO-19650-3/4.

Digitaliseringsudvalg-DFM

International spørgeskemaundersøgelse om betydningen af digitalisering i forhold til bæredygtig FM.

DFMs digitaliseringsudvalg står i spidsen for en spørgeskemaundersøgelse på tværs af landende Holland, Norge, Sverige og Danmark.

Undersøgelsen gennemføres primo 2020 og skal give svar på hvordan digitalisering påvirker og spiller ind på de udfordringer i forhold til bæredygtighed og klima, som FM-branchen står over for.

Vores søsterorganisationer i de respektive lande gennemfører undersøgelsen individuelt, og efterfølgende sammenligner vi resultaterne for at udpege forskelle og ligheder.

Resultatet blive beskrevet i en rapport, der bliver fremlagt og diskuteret på et internationalt symposium hos DFM i juni 2020.

Projektet er støttet af Realdania.

Betydning af digitaliseringen af FM for den enkelte medarbejder / bruger / borger

Et af de projekter vi er i gang med at udvikle, handler om betydningen af digitalisering for medarbejdere i en FM organisation.

Vi ønsker at analysere og komme med vores bud på hvordan digitalisering påvirker den måde FM arbejder på og de servicekrav vi bliver mødt med.

Forum-samarbejder-udvikling-digitalisering
DFM-udvalg-digitalisering

Etablering af netværk i øst og i vest om IT-systemer til FM i Danmark

Vi har etableret 2 netværk af FM-kollegaer med ansvar, kompetencer og erfaringer inden for indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer.

Det ene netværk er for medlemmer øst for Storebælt, det andet vest for storebælt. Netværket har været en stor succes og de fortsætter selvfølgelig.

Netværkene mødes 4-5 gange om året.

Har du lyst til at deltage i et sådant netværk, kan du læse mere om netværkets målgruppe og formål her.

Færdige projekter

Udgivelse af en bog: FM som digital forandringsagent

Digitalisering giver Facility Management store udfordringer – og endnu større muligheder. Det er det korte budskab i denne bog.

Vi har arbejdet ud fra de fem klassiske FM-fingre og har tilføjet et kapitel om bæredygtighed. Bogen er støttet og finansieret af Realdania og du kan downloade en digital udgave på dansk eller på engelsk.

Løbende publicering af faglige artikler

Vi har siden 2018 publiceret 15 artikler om praktiske erfaringscases, hvor medlemmer fortæller om hvordan de har brugt eller implementeret digitale værktøjer i deres FM-organisation.

Hvis du vil læse artiklerne, kan du finde dem under de enkelte kapitler i hvidbogen her.

Deltagelse i konferencer og workshops

Udvalget har afholdt en række workshops og deltaget i konferencer i DFMs regi. Endvidere modtager udvalgets medlemmer også invitationer til at komme med faglige indlæg på både danske og internationale konferencer.

  • DFM konference november 2018: Facility Management som digital forandringsagent
  • EFMC 2019 Dublin, juni 2019

Artikel om rapporten ‘FM-systemer i Danmark 2022’

Vi har siden 2016 arbejdet tæt sammen med Basico om at formidle digitalisering indenfor FM. Det har udmøntet sig i fire rapporter med overskriften ‘FM-systemer i Danmark’. Den fjerde udgave blev lanceret i april 2022, hvor Digitaliseringsudvalget skrev en artikel om din indkøbsliste ved FM-systemer, som et bidrag til rapporten.

Læs hele vores artikel her.

Medlemmer i udvalget

Udvalg-for-digitalisering-DFM
Udvalgsformand / K-Jacobsen A/S

Kim Jacobsen

Arbejdsgruppe-for-digitalisering-FM
Sweco

Poul Ebbesen

Digitalisering-teknologi-systemer-fm
DAB

Mogens B. Andersen

Digitaliseringsudvalg
Region Hovedstaden

Astrid Marie Hall

Arbejdsgruppe-netværk-samarbejder-DFM
Grundfos Holding

Rasmus Bay Kvisgaard

Udvalg-for-kompetence-FM-DFM
Aarhus Universitet

Francine Thérèse Chittenden

Digitalisering-udvalg-dfm
Coop

Samy Khabthani

Arbejdsgruppe-for-digitalisering
Frederiksberg Kommune

Esmir Maslesa

Eva-digitaliseringsudvalget
DTU Science Park

Eva Larsen

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Faglig sekretær // DFM

Taus Bøytler