Skip to main content

Netværk

Brandsikkerhed

Netværk for brandsikkerhed

Der er kommet endnu mere fokus på brandsikring de seneste år, som bl.a. har været præget af mange nye regler og procedure på området og det er en udvikling der ser ud til at forsætte. Det kræves næsten at være en specialist på brandområdet i dag, for at kunne forstå, hvad man må og ikke må.

Hvornår er det eksempelvis et krav at bruge certificeret brandrådgiver og hvornår er det ikke et krav? Hvordan skal man forholde sig til brandlovgivningen ved renovering, ombyg, tilbyg eller nybyg? Og hvilke krav er der til eksisterende bygningers opretholdes af bygningens brandsikring?

Dette kunne være nogle af hverdagens spørgsmål, som du gerne vil kunne have nogen at sparre med omkring. Derfor opretter vi nu et helt nyt netværk for FM’ere, der arbejder med brandsikring og brandsikkerhed. Her kan man sparre med hinanden, drøfte ideer, udfordringer og løsninger i forhold til den aktuelle situation og problemstillinger.

Formål

Netværkets formål er at styrke den ansvarlige for brandsikring i jeres organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere. Netværket vil få indsigt i best practice, nye regler, modtage relevante faglige oplæg samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer.

Hvem kan deltage

Målgruppen for netværket er personer, der har ansvaret for brandsikring, beredskabsplaner, DKV-kontroller og lignende, herunder den kontraktansvarlige i både offentlige og private organisationer. Netværket er eksklusivt for driftsherre, og dermed ikke åbent for leverandører og rådgivere.

Deltagelse

Sparring, drøftelser og vidensdeling, der er med til at klæde dig på inden for dit ansvarsområde. Hensigten er, at deltagerne kan tilføre viden til egen organisation, der dels håndterer de konkrete krav i de nye regler på områder, men som også sætter retning for organisationens fremtidige fokusområder og beredskab. Som FM’ere kan vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for, hvad fremtidens brandsikringsniveau i branchen, hvilket lykkes bedst, når vi gør det sammen. Vidensdele, udveksle gode og dårlige erfaringer samt inspirerer hinanden. Netværket giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for leverandørstyring og -samarbejde
  • Få ny viden og erfaringer omkring brandsikring anno 2023
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Fire årlige møder

DFM faciliterer netværket, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Facilitatoren leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, oplægsholdere osv. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværket kræver medlemskab af DFM og koster 7.495 kr. pr år ekskl. moms.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Ivan-Langmach

Ivan Langmach Jacobsen

Brandrådgiver, Langmach Ribe

Ivan Langmach er Master i brand fra DTU, og har i de sidste 22 år arbejdet med risikostyring og forebyggelse med et særligt fokus på brand. Ivan er stifter af virksomheden Langmach Ribe, som i marts 2023 er blevet en del af forsikringsmæglervirksomheden North. Ivans mangeårig erfaring fra både forsikringsmægler- og byggebranchen, DBI, Forsikring og pension samt som ejerleder, har bidraget til hans store viden omkring forebyggelse af risici i den store diversitet af bygningskomplekser, der eksisterer både kommunalt, ved boligselskaber samt ved industribygninger. Du kan kontakte Ivan på: ilj@langmachribe.dk